سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت سایت جامع تجارت ایران یا سامانه جامع تجارت الکترونیک، یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است. این سامان...

ادامه مطلب

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟   تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک سازمان بازرگانی جهانی است که در سال ۱۹۲۰ در پاریس تاسیس گردید و به وسیله...

ادامه مطلب

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟   تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک سازمان بازرگانی جهانی است که در سال ۱۹۲۰ در پاریس تاسیس گردید و به وسیله...

ادامه مطلب

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟   تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک سازمان بازرگانی جهانی است که در سال ۱۹۲۰ در پاریس تاسیس گردید و به وسیله...

ادامه مطلب