سیستم کنترل شده در نظام بازرگانی خارجی ایران، الزامات قانونی بسیاری در مسیر فعالیت تجار و صنعت‌گران حوزه صادرات و واردات بوجود آورده است.

صادرات

واردات

سامانه جامع تجارت چیست؟

سیستم کنترل شده در نظام بازرگانی خارجی ایران، الزامات قانونی بسیاری در مسیر فعالیت تجار و صنعت‌گران حوزه صادرات و واردات بوجود آورده است.

اینکوترمز چیست؟

اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک سازمان بازرگانی جهانی است که در سال ۱۹۲۰ در پاریس تاسیس گردید و به وسیله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ میلادی دارای اساسنامه مشورتی شده است.

در طول سال‌های بعد از انقلاب، به جز یک مقطع کوتاه در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، ارز در کشور هیچگاه تک نرخی نبوده و همواره دولت ها با عاملیت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت

منابع انسانی در گروه آسان

جذب و استخدام

لیست موقعیت‌ها شغلی

We Are Blessed To Work With Leading Business

Latest articles

سامانه جامع تجارت
12دسامبر

سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت سایت جامع تجارت ایران یا سامانه جامع تجارت الکترونیک، یک مکانیسم تسهیل‌کننده

معرفی نظام ارزی کشور
11دسامبر

معرفی نظام ارزی کشور

معرفی نظام ارزی کشور تاریخچه مبادلات ارزی ایران در طول سال‌های بعد از انقلاب، به

اینکوترمز چیست؟
11دسامبر

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟   تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک سازمان بازرگانی جهانی است که در سال

اینکوترمز چیست؟
11دسامبر

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟   تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک سازمان بازرگانی جهانی است که در سال

?How can we help you

Get in touch with us or find an office closest to you.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.